Коя държава от ЕС има най-щастливите граждани?

През 2018 г. над 62% от хората на възраст 16 и повече години в Европейския съюз казват, че са били щастливи почти постоянно (14%) или през повечето време (48%) през последните четири седмици, докато 12% са били щастливи рядко (8% ) или никога  (2%).

В сравнение с 2013 г. делът на щастливите хора в ЕС нараства с над 2 процентни пункта (60%). Това сочат актуални данни на Евростат, публикувани днес.

Гражданите на Белгия, Холандия, Австрия и Финландия са най-щастливи: над три четвърти от хората (76% във всяка страна) твърдят, че се чувстват щастливи постоянно или през повечето време през последните четири седмици. Следващите най-щастливи индивиди са в Люксембург (74% от хората), Испания (72%) и Дания (70%).

За разлика от тях честотата на щастието е най-ниска в Латвия (където 31% от хората съобщават, че са щастливи постоянно или през повечето време) и в България (35%), следвани от Хърватия (42%), Литва (45%), Гърция и Румъния (и 46%).

Испания регистрира най-високия дял на хората, които са били щастливи през цялото време (29%), докато подобен дял на хората в Латвия (28%) съобщават, че са били щастливи рядко или никога през последните четири седмици.

Удовлетвореност от живота

Отделно Евростат дава статистика за това колко доволни от живота си са гражданите на страните от ЕС.

Тук България е на дъното на класацията.

През 2018 г. средната удовлетвореност от живота, измерена по скала от 0 до 10, варира значително в различните държави-членки на ЕС.

С обща средна стойност от 8,1, жителите на Финландия са най-доволни от живота си, следвани отблизо от тези в Австрия (8,0), Дания, Полша и Швеция (всички 7,8).

В противоположния край на скалата, жителите в България (5.4) са били най-малко удовлетворени, следвани от тези в Хърватия (6.3), Гърция и Литва(и двете 6.4), Унгария (6.5), Латвия и Португалия (и двете 6.7).

Удовлетвореност от финансовото състояние

Средното удовлетворение от финансовото състояние на домакинствата варира значително в държавите-членки на ЕС.

Със средна оценка от 7,6, жителите на Дания, Финландия и Швеция са най-доволни от финансовата ситуация на домакинството си. Т еса следвани от Холандия (7.4), Австрия (7.3), Белгия (7.0), Люксембург (6.9), Германия и Малта (и двете 6.8).
В противоположния край на скалата жителите на България (4.3) са най-малко доволни, следвани от тези в Гърция, Хърватия и Литва (всички 5.2), Латвия и Португалия(и 5.4) и Унгария (5.5).
В почти всички държави-членки, за които има данни за 2018 г., средната удовлетвореност от финансовото състояние се е увеличил в сравнение с 2013 г., с изключение на Дания, Люксембург и Холандия, където тя остава непроменен и Литва, където намаля от 5,8 през 2013 г. на 5,2 през 2018 г. (-0,6).
Най-високите увеличения са регистрирани в Гърция, Кипър и Португалия (+0,9), Малта (+0,8), Чехия, Италия и Словения (всички +0.7).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *